15-03-2018 Nieuwsbrief 13

15-03-2018
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer in de maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."

15-03-2018;  Nieuwsbrief 13
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
 
Algemene informatie
Nationale pannenkoekdag
Paasactiviteit PR
Paasviering
Slingermarkt koningsdag
Verjaardagen in maart
Agenda
 
Algemene informatie
 
Ook deze weken staan er een aantal leuke activiteiten op het programma. Zo gaat de bovenbouw samen met de bewoners van het Wilhelminahuis aanstaande vrijdag aan de slag op Nationale Pannenkoekdag. Hierover leest u verder op in de nieuwsbrief meer. Ook vindt u in deze nieuwsbrief meer informatie omtrent de paasactiviteit vanuit de PR werkgroep en de paasviering op school.
 
Tot slot blikken we al even vooruit naar de slingermarkt.
 
We wensen iedereen veel leesplezier.
 
Team De Ratelaar
   
 
Nationale pannenkoekdag op 16 maart
 
Op Nationale Pannenkoekdag bakken basisschoolleerlingen in het hele land massaal pannenkoeken voor ouderen in de buurt. Wij vinden dit een mooie en goede actie om samen op te pakken met het Wilhelminahuis. De kinderen van de bovenbouw gaan vrijdag naar het Wilhelminahuis waar ze aansluiten bij een muzikale activiteit. Na deze activiteit gaan ze met vrijwilligers aan de slag met het bakken van de pannenkoeken. Dit doen ze in de huiskamers zodat ook de bewoners hiervan kunnen genieten. Na het bakken zullen zij de pannenkoeken samen met de bewoners opeten. De kinderen van de bovenbouw hoeven dan ook deze dag geen lunchpakketje mee te nemen!
Het wordt een gezellige, leerzame en  vooral productieve dag!
 
Doordat de bovenbouw niet op school is tijdens de weeksluiting komt deze te vervallen. Het open podium is verzet naar 23 maart.
 
Paasactiviteit PR
 
Op 28 maart vindt er een paasactiviteit plaats op school van 14.00 -15.00 uur. Deze activiteit is georganiseerd door de PR werkgroep. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 10 jaar. Natuurlijk zijn onze oudere kinderen ook van harte welkom om op deze middag mee te helpen.

 
Paasviering donderdagmiddag 29 maart

 
Op donderdagmiddag 29 maart vieren we samen met de kinderen Pasen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met de kinderen in de groepen aan de slag te gaan. Omdat Pasen het feest is van de
lente, nieuw leven, groei en bloei gaan de kinderen in de groep onder het genot van iets lekkers aan de slag met het maken van een schilderij in dit thema. De invulling van het thema geven ze met de stamgroepleider vorm alsmede de materialen die ze willen gebruiken voor het schilderij. De eindresultaten worden samengevoegd en opgehangen in onze garderobe boven de kapstok.
 
 
Wie wil er deelnemen aan de slingermarkt op Koningsdag?

Geef je op vr 29 maart!
 
Zoals gebruikelijk is er op Koningsdag een slingermarkt in het centrum van Deurne. Per school zijn er 7 kramen gereserveerd. Je kunt je opgeven voor een kraam door je naam in te vullen op de inschrijflijst, deze ligt op school in de hal op de tafel. Mochten er meer dan 7 deelnemers zijn dan kunnen de kramen met z'n tween gedeeld worden.
De Slingermarkt start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Meer informatie over de markt lees je op het blad met de uitleg wat naast het inschrijfformulier ligt.
 
Mocht je nog vragen hebben kun je terecht bij de contactpersonen, dat zijn Linda Camp en en juf Susanne.
 
Verjaardagen in maart
 
Onderbouw
 
-
Middenbouw
 
Bas wordt op 18 maart 9 jaar
 
Bovenbouw
 
Esm wordt op 5 maart 11 jaar
Lois wordt op 22 maart 12 jaar
 
 
 
Agenda
 
15 maart oudergesprekken
15 maart Nieuwsbrief 13
19 maart MR vergadering
22 maart koffiekring
27 maart leerlingenraad
28 maart koffiekring
29 maart Nieuwsbrief 14
29 maart Paasviering
30 maart Goede vrijdag. Alle kinderen zijn vrij!
1 april Eerste paasdag
2 april Tweede paasdag alle kinderen zijn vrij!
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoeken