29-03-2018 Nieuwsbrief 14

29-03-2018
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe twee keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 
29-03-2018;  Nieuwsbrief 14
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
 
Algemene informatie
Nationale pannenkoekdag
Paasviering
Nationale buitenlesdag
Verjaardagen in april
Agenda
DeurneGotTalent
 
Algemene informatie
 
We zitten volop in de paassfeer. De school is dit keer geweldig versierd door veel enthousiaste kinderen en ouders. Onze dank hiervoor.
 
Het paasweekend staat voor de deur. We hopen dat iedereen zal genieten van het extra lange weekend.
 
Denkt u eraan dat we op goede vrijdag ( 30 maart) een studiedag hebben en dat de kinderen dus vrij zijn!
 
 
We wensen iedereen veel leesplezier.
 
Team De Ratelaar

Nationale pannenkoek dag op 16 maart jl
 
Wat hebben de kinderen uit de bovenbouw en de bewoners van het Wilhelminahuis genoten deze dag. Er is samen gezongen, gepraat en natuurlijk zijn er vele pannenkoeken gebakken en opgegeten. Voor de bewoners maar ook zeker voor onze kinderen een onvergetelijke ervaring! We hebben hier over ook een mooie fotocollage op onze Facebook pagina geplaatst. 
 
 
Paasviering donderdagmiddag 29 maart jl.
 
Vandaag hebben we in iedere groep samen hard gewerkt om een mooi schilderij te maken met als thema nieuw leven. Het is mooi om te zien hoe de kinderen hier samen met de stamgroepleider ieder op een eigen manier invulling aan hebben gegeven. De resultaten zijn prachtig. Iedere groep presenteert het schilderij komende weeksluiting. .
 
 
Nationale Buitenlesdag 10 april

Ook dit jaar doen we mee met de Nationale buitenlesdag. Dit is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Buiten valt voor de kinderen ook veel te leren. Niet alleen over de natuur maar ook over rekenen en taal. De kinderen vinden buitenlessen vaak leuker, door de combinatie met sport en spel, maar ook blijft de lesstof dan beter hangen. Daarom zullen we op deze dag een aantal lessen buiten vormgeven.
 
 
Verjaardagen in april
 
Onderbouw
-
Middenbouw
-
Bovenbouw
 
Jodi wordt op 1 april 12 jaar
Kelly wordt op 1 april 12 jaar
Ganah wordt op 7 april  11 jaar
Medine wordt op 15 april 11 jaar
Filip wordt op 28 april 13 jaar
 
 
Agenda
 
1 april Eerste paasdag
2 april Tweede paasdag alle kinderen zijn vrij!
3 april Praktisch verkeersexamen
5 april koffiekring
10 april Nationale buitenlesdag
11 april koffiekring
12 april Nieuwsbrief 15
16 t/m 19 april Entree toets groep 7
17  en 18 april IEP eindtoets groep 8
19 april koffiekring
20 april koningsspelen
23 april tot en met 4 mei Mei vakantie
 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel
 

 

Zoeken