12-04-2018 Nieuwsbrief 15

12-04-2018
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 
 
 
 
 
12-04-2018;  Nieuwsbrief 15
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
 
Algemene informatie
Tevredenheidsonderzoek
Nationale buitenlesdag
Verkeersexamen
Jenaplanopleiding
Toetsen in de bovenbouw
Marianne afwezig
Koningsspelen
Verjaardag dag
Verjaardagen in april
Agenda
 
Algemene informatie
 
Vandaag zijn we getuige geweest van de geboorte van een kuikentje in de onderbouw. Na een mooi project is dit natuurlijk een geweldige afsluiting. Alle kinderen hebben vanmorgen maar ook de rest van de dag regelmatig de geboren kuikentjes bewonderd.  Hoe geweldig is dit voor de kinderen om mee te maken!
 
We zijn dan ook heel trots op deze mooie gebeurtenis en zullen het nog wel even vieren!
 
Verder staan er nog meer trotsmomenten in deze nieuwsbrief!
 
Veel  leesplezier.
 
Team De Ratelaar
 
     
Tevredenheidsonderzoek
 
Dinsdag 10 april hebben we met de MR de tevredenheidsonderzoeken die afgenomen zijn in november 2017 besproken. We kunnen hierop terugkijken met een goed gevoel. In november scoorde de Ratelaar op algemene tevredenheid een 8.5.  Ook op de andere onderdelen kwam de Ratelaar boven de 8 uit.
 
We realiseren ons dat dit in onze huidige situatie anders zal zijn. Toch wilden we jullie dit als ouders teruggeven.
 
Nationale Buitenlesdag 10 april

We hebben genoten van het mooie lenteweer. Hierdoor was het nog fijner om met de kinderen buiten aan de slag te gaan. Alle groepen hebben een of meerdere lessen buiten gegeven. De kinderen waren en zijn erg enthousiast. In de bovenbouw is hierdoor het idee opgepakt om vaker korte leermomenten buiten te plannen om zo ook op andere manieren bezig te zijn met leren.
 
Verkeersexamen
 
Groep 7 en 8 hebben op 22 maart het theoretisch verkeersexamen gedaan. Op 5 april hebben zij het praktisch verkeersexamen gedaan. Dinsdag 10 april mochten zij allemaal het verkeersdiploma in ontvangst nemen. Ook kregen zij er een leuk en passend cadeautje bij; led-lampjes voor op de fiets. Jullie hebben het kei goed gedaan, kanjers. Proficiat allemaal!
 
Jenaplanopleiding
 
Woensdag 11 april hebben we onze laatste opleidingsmiddag met betrekking tot onze Jenplanopleiding gevolgd. We hebben samen met Elly Verstraaten het traject afgesloten. De komende weken werken we hard aan het afronden van onze meesterstukken en het voorbereiden van de presentaties. In mei ronden we onze opleiding met deze stukken af.
 
Toetsen in de bovenbouw
 
Maandag 16 april tot en met donderdag 19 april maken de kinderen van groep 7 en 8 op momenten van de dag de Entreetoets en de IEP eindtoets. De kinderen willen deze toets natuurlijk in alle rust kunnen maken, zodat zij zich optimaal kunnen concentreren. Daarom willen wij iedereen vriendelijk verzoeken deze week extra rustig te zijn op de gang, maar ook buiten rondom het klaslokaal van de bovenbouw. Bedankt allemaal!
 
Marianne afwezig.
 
Maandag 16 en dinsdag 17 april is Marianne afwezig in verband met de jaarlijkse leiderschapsconferentie vanuit Prodas.
 
Koningsspelen

Op vrijdag 20 april a.s. vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. Hierbij een stukje informatie over hoe deze gezellige en sportieve dag eruit komt te zien.
We starten de dag gezamenlijk in de weeksluitingsruimte met het Koningsontbijt. Het ontbijt bestaat uit brood, beleg, drinken, fruit en groente. Het enige wat de kinderen mee hoeven te  brengen is een bord, beker en bestek, graag voorzien van naam.
Na dit ontbijt gaan de leerlingen van de bovenbouw zich klaarmaken voor een de Funrun die voor hen georganiseerd wordt door Stichting Leef. Juf Lian zal de ouders van de bovenbouw hier meer informatie over geven.
 
Voor de kinderen van de onderbouw en middenbouw is er een spelletjesochtend georganiseerd op het schoolplein, samen met de Willibrordus. We openen om 10.15 uur deze spelen met het liedje ‘Fitlala’ van Kinderen voor kinderen. Hierna gaan de kinderen eerst even terug naar de klas en krijgen zij een stempelkaart. Op deze stempelkaart staan de spellen die de kinderen kunnen spelen.
Vanaf 10.30 uur starten de spellen. De spellen worden begeleid door hulpouders. De kinderen mogen vrij rondlopen en kiezen wat ze willen gaan doen. Alle ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om tussen 10.15-12.00 uur een kijkje te komen nemen.
 
Hulpouders gezocht!
Om deze ochtend tot een succes te kunnen maken zijn we nog op zoek naar hulpouders. Zou u graag kunnen en willen helpen bij het koningsontbijt en/of de spelletjesochtend, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Chantal of Susanne.
We hopen er voor de kinderen ook dit jaar weer een gezellige en sportieve ochtend van te kunnen maken!
 
Verjaardag dag
 
Op 9 mei vieren we de verjaardagen van de juffen. Dit jaar gaan we naar de Speuldries in Deurne. 
De kinderen worden om 8.45u verwacht bij de Speuldries en kunnen daar om 12.15u weer worden opgehaald.  Als kinderen alleen naar de Speuldries mogen komen en gaan, dan hoort de leerkracht dat graag van tevoren. We zorgen die dag voor wat te drinken en iets lekkers. De kinderen mogen zelf nog hun eigen drinken en fruit meenemen. Een setje reservekleren kan ook handig zijn. 
 
Wij gaan er natuurlijk vanuit dat het een stralende dag wordt, maar mochten de weersomstandigheden ons niet gezind zijn, dan zal er een alternatief programma zijn op school.
Mocht dat het geval zijn, dan sturen we u dinsdag 8 mei een mail, maar we hopen dat dat niet nodig is.
 
Verjaardagen in april
 
Onderbouw
-
Middenbouw
-
Bovenbouw
 
Jodi wordt op 1 april 12 jaar
Kelly wordt op 1 april 12 jaar
Ganah wordt op 7 april  11 jaar
Medine wordt op 15 april 11 jaar
Filip wordt op 28 april 13 jaar
 
 
Agenda
 
1 april Eerste paasdag
2 april Tweede paasdag alle kinderen zijn vrij!
3 april Praktisch verkeersexamen
5 april koffiekring
10 april Nationale buitenlesdag
11 april koffiekring
12 april Nieuwsbrief 15
16 t/m 19 april Entree toets groep 7
17  en 18 april IEP eindtoets groep 8
19 april koffiekring
20 april koningsspelen
23 april tot en met 4 mei Mei vakantie
7 mei luizencontrole
9 mei Nieuwsbrief 16
9 mei Verjaardagdag
9 mei Ouderverenigingsvergdering
10-11 mei Hemelvaart alle kinderen vrij
12 mei moederdag

 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel
 
 

 


Zoeken